Instrument powinien być chroniony przed przeciągami  i bezpośrednim padaniem promieni słonecznych.

Na pianinach i fortepianach oraz w ich najbliższym sąsiedztwie nie należy hodować żywych roślin, gdyż woda i nadmiar wilgoci mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów obudowy

i wnętrza instrumentu.

Po przetransportowaniu fortepianu lub pianina, nawet przy przestrzeganiu wszystkich zasad przewozu dokładność nastrojenia i regulacji mechanizmu zostaje naruszona. Po ustawieniu instrumentu i dokładnym wypoziomowaniu, po upływie min. 7 dni należy go koniecznie nastroić, a także sprawdzić i jeśli trzeba - wyregulować mechanikę.

Każde pianino lub fortepian należy systematycznie stroić nie rzadziej niż raz w roku bez względu na to, czy instrument był używany w tym czasie, czy też nie.


Ponadto należy dokonywać przeglądu mechaniki, klawiatury i głównych podzespołów instrumentu.  Wynika to przede wszystkim z łącznego napięcia  strun - do 19000 kg, relaksacji drutu strunowego, wpływu temperatury, naprężenia płyty rezonansowej, rozsychania się poszczególnych elementów, tarcia łożysk mechaniki, klawiatury itp.

Systematyczne strojenie oraz przeglądy fortepianów i pianin w większości przypadków w porę pozwalają wyeliminować powstałe wady, mogące doprowadzić do trwałego uszkodzenia podzespołów. Okresowo należy  również przeprowadzać zabiegi zabezpieczające instrument przed molami, których żerowanie powoduje uszkodzenie  filcowych i sukiennych elementów klawiatury i mechaniki. 

Nie stosowanie się do tych zaleceń wygeneruje w przyszłości (dla przywrócenia instrumentu do należytego stanu) bardzo wysokie koszty: m. in. wielokrotnego strojenia, naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów czy nawet kapitalnego remontu!

Optymalnymi warunkami przechowywania pianin i fortepianów są: stała temperatura 17-20 ºC  z odpowiednią wilgotnością powietrza 50-55%. Nadmiar wilgoci, jak i również zbyt suche powietrze w pomieszczeniu są szkodliwe dla instrumentów muzycznych.

Nie należy stawiać instrumentu w pobliżu urządzeń grzewczych (poniżej 2 m.), a także przy ścianie zewnętrznej, w pobliżu okna, a szczególnie w pomieszczeniu o dużej wilgotności itp.

Zasady przechowywania

pianin i fortepianów

KONTAKT

Używane pianina i fortepiany do sprzedaży - GALERIA

Ceny

usług

PIANO CENTRUM

strona główna

www.stroiciel.eu

Zasady przechowywania

pianin i fortepianów

PIANO CENTRUM